30-10-2013 Voortgang zorgnota

erder dit jaar maakte minister Edith Schippers (VWS) bekend dat alle verzekerden vanaf begin 2014 duidelijke zorgnota’s zullen krijgen van hun zorgverzekeraar. Onlangs heeft de minister afgesproken dat alle zorgverzekeraars de nota voorzien van specifieke informatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om het specialisme van de behandelaar, de diagnose, de naam van de zorgaanbieder, de kosten…

Read More