Logopedische stoornissen

Logopedische stoornissen zijn stoornissen in de communicatie (zowel door problemen in het begrip van de taal als in het produceren van taal) en/of in de verwerking van het eten en drinken. Deze stoornissen kunnen liggen op het gebied van de spraak, de taal, de stem, het gehoor of de belangrijkste mondfuncties.

Enkele veelvoorkomende stoornissen worden beschreven onder de kopjes: eet en drink – stoornissen, gehoorstoornissen, spraakstoornissen, stemstoornissen, taalstoornissen.

Can you hear me?