Yvonne de Graaf

KP NR: 29900238591 - KVK NR: 09199635

Ik ben Yvonne de Graaf, afgestudeerd in 1984 en sindsdien praktijkhoudster. Naast mijn werk in de praktijk heb ik 9 jaar gewerkt als logopediste in het speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs te Neede.

Voor mij is het, naast het professioneel handelen, erg belangrijk om in een open sfeer en met respect voor elkaar te komen tot een voor de cliënt zo optimaal mogelijk resultaat met betrekking tot de logopedische hulpvraag waarmee hij/zij komt.

Ik heb enorm veel liefde en passie voor mijn vak en doe mijn werk met veel plezier.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Sinds 2001 neem ik deel aan een kwaliteitskring in de regio en sinds 2013 neem ik ook deel aan een dyslexiekwaliteitskring  en volg ik regelmatig na- en bijscholingen. Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister voor Paramedici onder KP nummer: 29900238591 en voor de periode juli 2018 tot en met juli 2023 weer voldoende geregistreerd

Sinds 2013 heb ik mij naast de logopedie verder bekwaamd als dyslexiebehandelaar en ben ik als medebehandelaar van 2013-2018 aangesloten geweest bij Berkel-B te Lochem(hoofdlocatie). Voor verdere informatie met betrekking tot de dyslexie verwijs ik nu naar specialisaties. Voor eventuele vragen met betrekking tot de mogelijkheden voor behandeling van lees- en spellingproblemen kunt u terecht bij de praktijk

Lotte Wossink

Ik ben in 2014 afgestudeerd als logopediste aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Na het behalen van mijn bachelordiploma heb ik mijn specialisatie taal- en spraakpathologie afgerond aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

In 2016 ben ik naast mijn studie gestart in een allround logopediepraktijk. Hier heb ik ervaring opgedaan in het behandelen van kinderen met taal- en spraakproblemen en afwijkende mondgewoonten. Daarnaast heb ik ervaring opgedaan op het gebied van slikstoornissen, afasie en dysartrie ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel door werkzaamheden in het ziekenhuis. Sinds september 2017 ben ik werkzaam in de allround logopediepraktijk in Neede.

Mijn affiniteit ligt bij kinderen en volwassenen die om welke reden dan ook net een extra steuntje nodig hebben om de communicatie met hun omgeving te verbeteren. Het werk binnen de praktijk is interessant en afwisselend.  Het geven van zorg op maat is voor mij een uitgangspunt binnen de logopedie. Cliënt- en doelgericht werken staan centraal waarbij afstemming tussen de therapeut en de cliënt en omgekeerd essentieel is. Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en vind het belangrijk om mijzelf als logopediste te blijven ontwikkelen door het volgen van na- en bijscholing. Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister voor Paramedici onder KP nummer: 99100225791