logopand

De praktijk is een allround praktijk waarin alle logopedische klachten op het gebied van spraak, taal, gehoor, stem en afwijkend mondgedrag worden behandeld. Wij werken met diverse problematieken van jong tot oud. Wij vinden het belangrijk om ons te blijven specialiseren door middel van bij- en nascholingen op diverse gebieden. Zodat wij optimale zorg kunnen verlenen aan onze cliënten.

Wij zijn gespecialiseerd en ervaren op de volgende gebieden:

- Spraak- en taalontwikkeling
- Spraak- en taalontwikkeling bij ASS of ADHD
- Spraak- en taalontwikkeling bij meertaligheid
- Ouderbetrokkenheid bij taaltherapie (TOLK)
- Kinderen met een Dysfatische ontwikkeling
- Logopedie en tandheelkunde (OMFT)
- Afwijkend mondgedrag, als mondademen, slissen
- Dyslexie / lees- en spellingproblemen
- Kinderen met schisis
- Broddelen / stotteren
- Stemproblemen, functioneel en organisch (zonder larynxmanipulatie)
- Kinderheesheid
- Dysarthrie
- Woordvindingproblemen t.g.v. Afasie
- Dementie / ouderen met cognitieve beperkingen
- Spraakafzien (bij sterk gehoorverlies, vroeger genaamd leren liplezen)

Yvonne is een aantal jaren medebehandelaar geweest bij Berkel B, waarbij er gewerkt werd met kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Deze kinderen komen in aanmerking voor de vergoeding van de behandeling via de Gemeente. Niet alle kinderen met lees- en/of spellingproblemen komen in aanmerking voor bovenstaande vergoeding. Indien uw zoon/dochter moeite heeft met lezen en/of spellen, maar niet de diagnose EED

heeft, kunt u ook bij ons terecht voor behandeling. Vrijblijvende informatie hierover verstrekken wij u graag.

Voor meer informatie, specifieke vragen of het maken van een afspraak zijn wij telefonisch of per e-mail bereikbaar. De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 uur tot 18.30 uur en in overleg kunt u ook buiten deze tijden bij ons terecht..

Onze contactgegevens zijn:
E-mail: y.de.graaf@praktijk4logopedie.nl  en info@logopediepraktijkneede.nl
Telefoon : 0545-294871